KHỬ RUNG CẤP CỨU   1. ĐẠI CƯƠNG Dùng 1 xung điện có điên thế lớn (7000 – 8000 volt) trong thời gian rất ngắn (0,03 – 0,10 s) phóng

CHỌC DỊCH MÀNG BỤNG   1. ĐẠI CƯƠNG Chọc dịch màng bụng (CDMB) là thủ thuật đưa kim hoặc catheter vào trong khoang màng bụng hút dịch màng bung để

CHỌC DỊCH NÃO TỦY 1. CHUÂN BỊ 1.1. Cán bộ chuyên khoa – 01 Bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu, hoặc bác sĩ nội khoa, hoặc bác sĩ

ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ Tải file mới nhất: Đạt NKQ khó 1. ĐẠI CƯƠNG Đặt nội khí quản khó được định nghĩa: “Khi dùng đèn soi thanh quản trực tiếp

CAI THỞ MÁY   1. ĐẠI CƯƠNG Cai thở máy (CTM) là quá trình giảm dần sự phụ thuộc vào máy thở ở bệnh nhân đã quen thở máy, cho